FOR UNGEOMRÅDET

BESTYRELSEN

CUK er et skole/uddannelsesfællesskab for Campus10, Ungdomsskolen og KUI Vejledning. Bestyrelsen har 12 medlemmer, og dens sammensætning er besluttet af kommunalbestyrelsen. Sammensætningen er lavet således, at der altid er repræsentanter for: forældre, elever, skoler, ungdomsuddannelser, organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, og medarbejderne ved alle tre afdelinger i CUK. En repræsentant fra kommunalbestyrelsen, CUK's leder og afdelingsledere fra de tre afdelinger deltager som tilforordnede uden stemmeret

Karina Nymann Jensen
Formand Forældrerepræsen-tant for Campus10
Vakant
Forældrerepræsen-tant for Ungdomsskolen
Steffen Kjær Thiesen
Næstformand og udpeget af Folkeoplysningsudvalget
Vakant
Udpeget af Folkeoplysningsudvalget
Steen Bojsen Jensen
Repræsentant for EUC Nordvest
Anne Christina Antunes
Repræsentant for Thisted Gymnasium og HF
Morten Melgaard Krabbe
Udpeget af overbygningsskolerne i Thisted Kommune
Kian Eslamy-Givy
Elevrepræsentant Campus10
Lærke Villadsen
Elevrepræsentant Fælles Elevråd
John Pedersen
Medarbejderrepræsentant Campus10
Maybrith Høegh Pedersen
Medarbejderrepræsentant Ungdomsskolen
Kasper Hjorth Nielsen
Medarbejderrepræsentant KUI Vejledning

Tilforordnede uden stemmeret

Kenneth Bjerregaard
Udpeget af Thisted byråd
Thomas Frost
Leder af CUK
Søren Pugdahl Lodahl
Stedfortræder for skoleleder Campus10
Søren Ottosen
Afdelingsleder Ungdomsskolen
Lotte Dahlgaard Andersen
Afdelingsleder KUI Vejledning

REFERATER

Referater fra Ungeområdets (CUK) bestyrelsesmøder